Medarbetare till Military Work i Umeå

Publiceringsdatum: 2018-02-12

Jobbeskrivning

MILITARY WORK SÖKER DIG MED DRIV OCH STARK FÖRSVARSMAKTSIDENTITET I UMEÅ!

Nu börjar hjulen rulla snabbare och snabbare i region Norr och vi har därför bestämt oss för att öppna upp en ny front i Västerbotten. Vi har ett flertal kunder som har verksamheter i både Norr och Västerbotten och därför söker vi nu efter ny fantastiska medarbetare.

Vem är du?

Du har tjänstgöringsbakgrund som soldat/gruppchef/specialistofficer i svenska Försvarsmakten och trivs i rollen som utförare. Att ta initiativ och vara lojal mot ställd uppgift är något du anser vara viktigt och du strävar efter att bli lite bättre varje dag. Du är som person initiativtagande, självgående och ansvarstagande och dina soldategenskaper stöttar dig i ditt arbetsliv. Du vill vara en del i att bygga upp Military Works verksamhet i Umeå området


Vad är uppgiften?

Vi på Military Work arbetar med att hitta uppdragsgivare där din bakgrund som soldat eller officer passar väl in. Vi behöver nu utöka vår pool med kandidater för flera spännande uppdrag som ligger framför oss. Vi söker DIG som behöver en ny utmaning och vill vara en del i denna framgång. Ansök enligt nedan så kommer vi att kontakta dig för en intervju där vi gemensamt tittar på vilka av våra uppdrag som kommer att passa dig.

Historik

Hos Military Work jobbar det drivna soldater och officerare som tror på det vi gör. Alla som arbetar hos oss har en stark försvarsmaktsidentitet. De som lyckas bäst har ett deltidsengagemang i Försvarsmakten och därmed en djup förståelse för de kompetenser vår personal besitter – främst de mjuka värdena. 

Military Work etablerade Region Norr under hösten 2017 och det finns en stor efterfrågan på Military Works koncept och närvaro från näringslivet. Nu har vi många kunder som är intresserade av att hitta medarbetare även i Västerbotten.

Summering

Om Oss

Sedan starten 2012 har Military Work på fyra år anställt över 1000 individer, gemensamt för alla dessa är att samtliga genomgått militär utbildning. Military Works uppgift är att förstå och värdera formella och informella kompetenser som försvarsmaktsutbildade ha och matcha det mot civila företags behov av kompetens – samt möjliggöra och uppskatta ett fortsatt försvarsengagemang parallellt med det civila arbetet. En karriärresa på Military Work kan börja med ett extrajobb vid sidan av en kontinuerlig tjänstgöring för att sedan bli ett heltidsjobb vid sidan av en deltidstjänstgöring i Försvarsmakten. Huvuddelen av våra anställda har således två uppdragsgivare men vi på Military Work ser det som att man har en karriär – det är i den karriären vi finns för dig. Variationerna och möjligheterna är många och de skräddarsys för att passa dig och ditt engagemang i Försvarsmakten – Alla som arbetar på Military Work är, eller har varit, anställda i Försvarsmakten men vi har också lång erfarenhet av civilt arbete. Med vår kompetens och erfarenhet har vi specialiserat oss på att vara experter samt hur du kan få maximal utväxling i din karriär genom fortsatt engagemang i Försvarsmakten i kombination med civilt arbete.

Genom att enbart arbeta med individer som tjänstgör, eller har tjänstgjort, i Försvarsmakten skapar vi en gemenskap och en kultur som vi alla delar och trivs i. Vi ställer höga krav på varandra för att leva upp till våra värderingar och vara föredömen för vår gemensamma bakgrund; Handlingskraft, Pålitlighet och Kompetens. 

www.militarywork.se 

Våra kunders behov av kompetenser varierar och därför söker vi kontinuerligt personal från hela landet, från samtliga vapenslag, från alla truppslag samt ur alla grader. Registrera därför ditt CV via "Öppen ansökan" om du söker någon annan utmaning de tjänster som finns publicerade idag.