Driven soldat sökes som vill lära sig ett framtidsyrke!

Publiceringsdatum: 2018-08-14

Jobbeskrivning

Military Work söker dig med försvarsmaktsbakgrund!

Vem är du?

Du har tjänstgöringsbakgrund som soldat/gruppchef/officer i svenska Försvarsmakten. Idag har du sannolikt en FM anställning som GSS/T eller hemvärnskontrakt. Du har ett grundläggande tekniskt intresse och har sannolikt haft en militär eller civil tjänst med samband eller annan teknisk inriktning. Du är van vid att arbeta lösningsfokuserat under eget ansvar och hittar alltid en lösning på uppkomna friktioner. Du är en person som gillar att jobba praktiskt i främsta linjen.


Vad är uppgiften?

Du kommer att anställas av Military Work och ditt första uppdrag kommer att vara som fibertekniker hos Eltel i Växjö. Som fibertekniker kommer du att ha frihet under ansvar. I arbetsuppgifterna ingår fibersvetsning, installation hos slutkunden samt blåsning av fiber. Det är ett omväxlande och utmanande uppdrag. Du är stationerad i Växjö. Du kommer att jobba brett med service och installation av olika kommunikationssystem. Förutom fiber kommer du att breddas för att kunna lösa uppgifter inom el och radiolänk. 

Kompletterande branschspecifik utbildning kommer att ske av Military Work och Eltel.

Krav:

  • Godkänd tjänstgöring i svenska Försvarsmakten
  • B-Körkort
  • Goda kunskaper i svenska och engelska
  • Fullt färgseende

Meriterande:

  • Erfarenhet från Försvarsmaktens ledningssystem såsom ra 180, radiolänk, FMLS-mark motsv
  • Erfarenhet av motsvarande civil tjänst
  • Elutbildad
  • Teknisk relevant utbildning

Historik

Hos Eltel Networks finns redan Military Work-personal. Military Works personal har sällan en historik från branschen utan uppskattas för sin positiva attityd och sitt lojala förhållningssätt till uppgiften.

Uppdragsgivaren

Eltel är en ledande nordeuropeisk leverantör av tekniska tjänster till infranetbranschen – kritisk infrastruktur som redovisas inom segmenten Power, Communication samt Other – med verksamhet främst inriktad på Norden, Polen och Tyskland. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en bred kontraktsportfölj och en växande kundbas med stora nätoperatörer. Under 2016 hade Eltel en omsättning på 1,4 miljarder euro. Eltel har för närvarande cirka 8 400 medarbetare. Sedan februari 2015 är Eltels aktie noterad på Nasdaq Stockholm.

 

Summering

Om Oss

Sedan starten 2012 har Military Work på fyra år anställt över 1000 individer, gemensamt för alla dessa är att samtliga genomgått militär utbildning. Military Works uppgift är att förstå och värdera formella och informella kompetenser som försvarsmaktsutbildade ha och matcha det mot civila företags behov av kompetens – samt möjliggöra och uppskatta ett fortsatt försvarsengagemang parallellt med det civila arbetet. En karriärresa på Military Work kan börja med ett extrajobb vid sidan av en kontinuerlig tjänstgöring för att sedan bli ett heltidsjobb vid sidan av en deltidstjänstgöring i Försvarsmakten. Huvuddelen av våra anställda har således två uppdragsgivare men vi på Military Work ser det som att man har en karriär – det är i den karriären vi finns för dig. Variationerna och möjligheterna är många och de skräddarsys för att passa dig och ditt engagemang i Försvarsmakten – Alla som arbetar på Military Work är, eller har varit, anställda i Försvarsmakten men vi har också lång erfarenhet av civilt arbete. Med vår kompetens och erfarenhet har vi specialiserat oss på att vara experter samt hur du kan få maximal utväxling i din karriär genom fortsatt engagemang i Försvarsmakten i kombination med civilt arbete.

Genom att enbart arbeta med individer som tjänstgör, eller har tjänstgjort, i Försvarsmakten skapar vi en gemenskap och en kultur som vi alla delar och trivs i. Vi ställer höga krav på varandra för att leva upp till våra värderingar och vara föredömen för vår gemensamma bakgrund; Handlingskraft, Pålitlighet och Kompetens. 

www.militarywork.se 

Våra kunders behov av kompetenser varierar och därför söker vi kontinuerligt personal från hela landet, från samtliga vapenslag, från alla truppslag samt ur alla grader. Registrera därför ditt CV via "Öppen ansökan" om du söker någon annan utmaning de tjänster som finns publicerade idag.